Tietosuojaseloste

Suomen Merkkikeskus Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä käsitellessään asiakkaidensa henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

1 Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Suomen Merkkikeskus Oy
Mikkolantie 1 A
00640 Helsinki

Y-tunnus: 0899174-2
puh: +358 400 505 108
info@merkkikeskus.fi

https://www.merkkikeskus.fi


2 Rekisterinpitäjän edustaja rekisteriä koskevissa asioissa

Tapani Kiviranta


info@merkkikeskus.fi


3 Kerättävät henkilötiedot

- Henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

- Yrityksen/organisaation nimi, osoite, y-tunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, 

sähköiset laskutusosoitteet

- Dataa hinnoitteluun, maksusuorituksiin ja laskutuksiin

- Muut lain vaatimat tiedot


4 Tietojen keräämisen tarkoitus

- Yhteydenpitoon tilausten yhteydessä

- Asiakaspalautteeseen vastaamiseen

- Tilausten toimittamiseen ja vastaanottamiseen

- Laskutukseen

- Reklamaatioiden käsittelyyn

- Yhteistyösopimuksiin

- Asiakaspalvelun kehitykseen

- Markkinointiin


5 Automaattinen päätöksenteko

Suomen Merkkikeskus Oy ei tee päätöksiä, joilla on huomattava vaikutus yksilöön pelkästään automaattisen päätöksenteon ja profiloinnin avulla. Kaikkiin merkittäviin toimintoihin osallistuu myös Suomen Merkkikeskus Oy:n henkilökuntaan kuuluva henkilö.


6 Tietojen säilytysaika

Suomen Merkkikeskus Oy säilyttää asiakkaan tietoja vain niin kauan, kuin se on käyttötarkoituksen mukaista. Joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin, kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi. Lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle; mm. seuraaviin tarkoituksiin:


7 Henkilötietojen jakaminen kolmansille osapuolille

Suomen Merkkikeskus Oy voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:


Suomen Merkkikeskus Oy ei myy henkilötietoja kolmansille osapuolille.


8 Evästeet


8.1 Tiivistelmä

Sivusto kuuluu Fonectan kotisivuverkostoon, ja sivustolla käytetään evästeitä mm. sivuston toiminnallisuuksien mahdollistamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää tai tyhjentää evästeet selaimen asetusten avulla taikka kieltäytyä mainonnan kohdentamisesta vierailemalla mainonnan kohdentamisessa käytettyjen kumppanien opt out –sivustoilla. Käyttäjän jatkettua sivuston selaamista hänelle annetun informaation ja tarjottujen vaikutusmahdollisuuksien jälkeen, käyttäjä hyväksyy evästeiden asettamisen.


8.2 Evästeiden käyttö

Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä siitä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Pelkän evästeen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti. Keräämme evästeiden avulla tietoja siitä, miten ja milloin sivustoamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt sivustolle, milloin ja mitä verkkosivujamme käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IP-osoite. Evästeet jaetaan lähtökohtaisesti istuntokohtaisiin ja pysyviin evästeisiin, istuntokohtaiset evästeet vanhenevat käyttäjän lopettaessa web-palvelun, pysyvät evästeet säilyvät selaimessa tietyn aikaa tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Evästeet helpottavat sivustojen käyttöä ja mahdollistavat tiettyjä toiminnallisuuksia, kuten istunnon muistamisen, sivustojen käyttäjäkohtaisen personoinnin ja helpon tunnistautumisen palveluun. Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi palveluissamme käytetään ns. kolmannen osapuolien, kuten mainosverkostojen, mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajien, mainosteknologiatoimittajien sekä sosiaalisen median palveluiden, evästeitä.


8.3 Käyttötarkoitukset

Käytämme evästeitä palveluidemme toiminnallisuuksien mahdollistamiseen, sivuston käytön analysointiin ja käyttökokemuksen optimointiin, tuotekehitykseen ja raportointiin sekä mainonnan kohdentamiseen. Evästeiden avulla palvelujemme käyttö on käyttäjälle helpompaa ja esitetty mainonta on tarkoituksenmukaisempaa ja käyttäjän todennäköisten mielenkiinnonkohteiden mukaan räätälöityä. Sivustolta kerättyjä tietoja käytetään kohderyhmien muodostamiseen Fonectan verkostossa sekä jo olevien kohdeyleisöjen laajentamiseen ns. Look-a-like mallintamisella. Kohderyhmätietoa voidaan jakaa kolmansille osapuolille, jotka haluavat tarjota käyttäjälle mainontaa, jonka arvioidaan olevan todennäköisesti käyttäjää kiinnostavaa. Nämä kolmannet osapuolet voivat yhdistää Fonectan mainosverkostoon kuuluvien sivustojen käyttäjiä kuvaavaa kohderyhmätietoa omiin tietoihinsa ostaakseen mainostilaa juuri siltä sivustolta, jossa vierailee mainostajan tuotteista tai palveluista kiinnostuneet käyttäjät. Lisätietoja saa Fonectan sivuilta osoitteesta: https://www.fonecta.fi/info/hyodyllista-tietoa/tietoa-evasteista/


8.4 Vaikutusmahdollisuudet

Käyttämällä verkkosivujamme annat suostumuksesi edellä kuvatun kaltaiseen tietojenkäsittelyyn. Voit halutessasi estää evästeiden käytön tai selata sivustoja yksityisellä selauksella (”Private Browsing”, ”Incognito” tai ”InPrivate”) niin, ettei sivuista, joilla olet käynyt, tallenneta tietoja evästeiden avulla. Huomioithan kuitenkin, että monet internet-sivustot eivät toimi kunnolla ilman evästeitä. Voit tyhjentää evästehistorian verkkoselaimen asetuksista. Tällöin verkkoselaimeen tallennettu tunniste sekä siihen perustuva verkkokäyttäytymisprofiili poistuu. Toimenpide ei estä uusien evästeiden tallentumista selaimeen. Lisätietoja evästeiden poistamisesta ja estämisestä saa käyttämäsi selaimen valmistajan ohjeista. Voit kieltäytyä kolmansien osapuolien mainonnan kohdentamisesta Your Online Choices – sivustolla. Fonectan käyttämät kumppanit sekä linkit sivuille, joissa mainonnan kohdentamisen voi estää, on listattu osoitteessa: https://www.fonecta.fi/info/hyodyllista-tietoa/tietoa-evasteista/


Huomioithan, että evästeisiin liittyvät valinnat ovat selainkohtaisia, eli jos käytössäsi on useampi selain ja/tai päätelaite, joudut tekemään valinnat niiden osalta yksitellen.


9 Tietojen tarkastelu, muuttaminen tai poistaminen

Asiakkaalla on oikeus pyytää ja saada tarkasteltavaksi kaikki asiakasta koskeva rekisteriimme tallennettu tieto. Asiakkaalla on myös oikeus muuttaa tietoja ja asiakkaan pyynnöstä olemme velvoitettuja poistamaan kaikki asiakasta koskeva tallennettu tieto. Lainsäädäntö voi velvoittaa säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Tarvittaessa, ota yhteyttä osoitteeseen: info@merkkikeskus.fi


10 Henkilötietojen suojaaminen

Suomen Merkkikeskus Oy suhtautuu tietosuojakäytäntöihin vakavasti ja käytössämme on tarvittavat tekniset ja organisatoriset keinot, jotta tietojen väärinkäyttö, katoaminen, luvaton tarkastelu, julkituonti tai muokkaaminen olisi estetty.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Päivitetty 18.12.2018

Ota yhteyttä!

Vastaamme pikaisesti!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse